שימו לב!
יש לרשום את זהות המורה המאמן ולא את זהות הסטודנט
רישום איש סגל - כניסה
מספר זהות:
 
בכניסה הראשונה למערכת אין צורך בהזנת סיסמה